پیشنهاد میکروفن

  • بحث ارائه شده

    رای ضبط ساز تنبور چه میکروفنی پیشنهاد میکنید؟

  • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.