مدت زمان یادگیری

  • بحث ارائه شده

    چه مدت زمانی طول می کشد تا من بتوانم این ساز سنتی سنتور را در حد قابل قبولی بنوازم؟

  • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.