پاسخ به: ایاپکیجTMGroupStudioPackage1ب گیتارنصب میشه؟

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    بله دوست عزیز با کارت صدای این پکیج میتوانید کیفیت بسیار مناسبی از گیتار الکتریک ضبط بفرمایید