پاسخ به: ایامیکروفنSennheiser MK4شاک مانت داره؟

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    خیر دوست عزیز گلویی برای اتصال به پایه دارد