پاسخ به: مدت زمان یاگیری تنبک

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    اما اگر هنرجو قصد حرفه ای شدن را در یدگیری این ساز از جمله فراگیری تکنیک های نواختن و و هم نوازی با گروه ها را دارد بین 3 تا 4 سال زمان لازم می باشد