پاسخ به: بهترین برند

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    سلام

    جدیدترین و معتبرترین برندهای تمپو باس از جمله پژواک PEZHVAK، جوهرالفن Gawharet El Fan، وی دی VD