پاسخ به: راهنمایی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    سلام باید برای شروع اموزش لازم رو ببینید