پاسخ به: راهنمایی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    این کنسول، در سه مدل فت، اسلیم و پرو به بازار آمده‌است.