پاسخ به: دف نوازی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    سلام بله تمام ساز هارا باتوجه ب موقعیت  نت ها باید خواند