پاسخ به: راهنمایی

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    در مراحل اولیه یادگیری، نوازندگی گیتار بیس به شکلی مشخص و محسوس آسان‌تر از نواختن گیتار الکتریک و سایر انواع گیتار است. شما تنها پس از چند ماه یادگیری گیتار بیس، می‌توانید با استفاده از این ساز، بیس لاین بسیاری از قطعات موسیقی مشهور را کاور کنید