پاسخ به: فرق گیتار اکوستیک و کلاسیک

    حسین احمدی
    مشارکت کننده

    . در گیتار آکوستیک سیم ها صدای روشن تر و واضح تری دارند. در گیتار الکتریکی که از سیم های آهنی استفاده می کنند صدای آنها خشن تر و سخت شنیده می شود اما در گیتار الکتریکی صدا توسط عوامل دیگر مثل موج و آمپر، تنظیمات انپ، پدال گیتار، تنظیمات روی دسته ی گیتار و سوئیچ ها باعث تغییرات صدایی می شود.