پاسخ به: معرفی نرم افزار استودیویی

  حسین احمدی
  مشارکت کننده

  نرم افزارهای موردنیاز استدیو

  نرم افزارهای ویرایش صدا

  Digital Audio Workstation (DAW)

  Audacity از نرم‌افزارهای استودیو صدا

  Ashampoo Music Studio

  Audiotool یکی از نرم‌افزارهای استودیو صدا

  Acoustica نرم افزار ویرایش صدا

  Adobe Audition از نرم‌افزارهای استودیو صدا

  REmatrix یک نرم افزار ویرایش صدا

  Easy Audio Mixer